How to pay

-EN How to pay

sign-check-icon How to pay ช่องทางที่ 1 : ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ Internet Banking

aqua-payment-bank How to pay

sign-check-icon How to pay ช่องทางที่ 2 : ชำระเงินผ่าน Promptpay  “บจ.อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น”

qr-web-aquanishihara How to pay

sign-check-icon How to pay ช่องทางที่ 3 : ชำระเงินผ่านทาง Paypal

paypal-aqua-a How to pay

วิธีชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร

1.เมื่อเลือกสินค้าเป็นที่พึงพอใจแล้ว ให้คลิก “ตรวจสอบตะกร้าสินค้า

2.ตรวจสอบรายการสั่งซื้อและราคาสินค้า

3.เลือกลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือเลือกสั่งซื้อแบบไม่ลงทะเบียนสมาชิก

4. กรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า หรือที่อยู่ของผู้อื่น โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน

5. เลือกวิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร หรือเลือกชำระผ่านทาง Paypal ด้วยบัตรเครดิต โดยรายละเอียดสินค้าจะคำนวณค่าพื้นที่จัดส่งทั้งหมด

6. จะได้รับแจ้งรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้า Website และเอกสารส่งให้ทาง E-Mail

7. หลังจากนั้นให้ลูกค้าชำระค่าสินค้า และทำการ แจ้งหลักฐานการชำระเงินที่เมนูหลักโดยกรอกข้อมูลและแนบสลิปการโอนเงินมาให้ทางเรา (ไฟล์ชนิด JPG , PNG)

8. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อมูล” และรอทีมงานตรวจสอบ หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลไปยัง E-Mail พร้อมเลข Tracking สำหรับตรวจสอบสินค้า

green-produc-r4t How to pay