Plastic Media (ตัวกลางพลาสติก)


Feature

ประโยชน์การใช้งาน

• ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียหลุดออกมาพร้อมน้ำเสีย

• รุ่น P-102 ใช้กับถังบำบัดชนิดเติมอากาศ จำนวน 1,100 ลูก / น้ำเสีย 1 คิว

• รุ่น R-190 ใช้กับถังบำบัดชนิดไม่เติมอากาศ จำนวน 6,000 ลูก / น้ำเสีย 1 คิว

• ช่วยกระจายการไหลเข้าของน้ำให้ทั่วพื้นผิว

• เพิ่มระยะเวลาการกักเก็บตะกอนให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดดีขึ้น

• เพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่ทำการย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลง

• อายุการใช้งานคงทนอยู่คูระบบตลอดไป

5,350 ฿11,770 ฿

Plastic Media

เป็นหนึ่งในอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม ตัวกลางพลาสติกนี้ทำหน้าที่เสมือนบ้านพักให้แบคทีเรียนภายในระบบบำบัดน้ำเสียเกาะอาศัย (เพิ่มระยะเวลาและปริมาณแบคทีเรีย) ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลง ตัวกลางนี้ยังป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเหล่านี้หลุดออกมาพร้อมน้ำเสียที่ผ่าน การบำบัดแล้ว

ประโยชน์การใช้งาน

• ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียหลุดออกมาพร้อมน้ำเสีย

• รุ่น P-102 ใช้กับถังบำบัดชนิดเติมอากาศ จำนวน 1,100 ลูก / น้ำเสีย 1 คิว

• รุ่น R-190 ใช้กับถังบำบัดชนิดไม่เติมอากาศ จำนวน 6,000 ลูก / น้ำเสีย 1 คิว

• ช่วยกระจายการไหลเข้าของน้ำให้ทั่วพื้นผิว

• เพิ่มระยะเวลาการกักเก็บตะกอนให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดดีขึ้น

• เพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่ทำการย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลง

• อายุการใช้งานคงทนอยู่คูระบบตลอดไป

รหัสสินค้า: Plastic-Media หมวดหมู่:
Series

R-190, P-102