ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ
TEL : (662) 589 9717
Mobile : (662) 954 3341-4

เลขที่ 202/12 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
[email protected]
[email protected]

โรงงานอยุธยา
TEL : (663) 536 4245-6

115 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

Monday to Friday: 8am to 5pm
Saturday: closed
Sunday: closed